Nội dung khoá học

Phần 1:

– Chiến lược kinh doanh spa

– Khảo sát địa điểm / mặt bằng

– Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và phân loại thị trường mục tiêu

– Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn / trung hạn/ ngắn hạn

– Yếu tố cốt tử trong kinh doanh spa, TMV Chiến lược đóng gói và lựa chọn dịch vụ tại Spa6 chiến lược bán dịch vụ

– Các chiến lược tăng doanh thu,chiến lược cạnh tranh và định vị thị trường

Phần 2: MARKETING OFFLINE

– Kênh bán hàng qua tờ rơi, tờ gấp , các ấn phẩm marketing Kênh Sales trực tiếp

– Kênh sự kiện và Quy trình xây dựng sự kiện bán dịch vụ

– Kênh quan hệ công chúng

– Xây dựng hệ thống cộng tác viên thông qua khách cũ

Phần 3: MARKETING ONLINE

– Mô hình kinh doanh spa/ thẩm mỹ như nào thì nên sử dụng facebook marketing?

– Chạy với ngân sách bao nhiêu thì vừa đủ?

– Cách kiểm soát ngân sách marketing hiệu quả?

– Cách quản lý team marketing hiệu quả?

– Tổng quan hệ thống facebook marketing?

– Giải đáp thắc mắc và tư vấn

Phần 4: XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

– Định vị thương hiệu

– Xác định điểm mạnh thương hiệu

– Phân tích thị trường

– Phân tích đối thủ

– Phân biệt 3 loại thương hiệu và cách triển khai